วัดเขียนบางแก้ว

“สักการะพระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว
ณ วัดล้ำค่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองลุง”

   วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพัทลุง อาจเรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในพัทลุงเลยก็ว่าได้ เพราะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย จนเมื่อปีพ.ศ. 1493 นางพญาเลือดขาวและพระยากุมารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกามาบรรจุไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์ นอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าบริเวณวัดเคยเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เนื่องจากมีการค้นพบซากปรักหักพังของศิลาแดงและพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายภายในวัด    
   วัดเก่าแก่สำคัญแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน เมื่อเข้ามาในบริเวณวัดจะพบเจดีย์อันโดดเด่นตั้งตระง่านอยู่ หรือที่เรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ก่อด้วยอิฐสูง 22 เมตร ลักษณะเหมือนพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แต่มีเอกลักษณ์พิเศษตรงมุมทั้งสี่ของบัลลังก์ต่างประดับด้วยรูปกาปูนปั้น ซึ่งหมายถึงคณะสงฆ์ทั้ง 4 คณะ บริเวณฐานมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ผสมผสานการประดับตกแต่งด้วยช้างปูนปั้นครึ่งตัว ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากลังกาซึ่งผู้แวะเวียนสามารถสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ บริเวณใกล้เคียงมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่พระมหาธาตุ ตามตำนานเล่าว่าเคยใช้ประกอบพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณ 

โดยยังมีร่องรอยของวิหารถือน้ำพิพัฒน์สัตยาหลงเหลือให้ชมกันอีกด้วย นอกจากนี้ใครที่อยากกราบไหว้พระพุทธรูปปางมารวิชัยทั้ง 5 องค์ ก็สามารถเข้าไปในอุโบสถที่อยู่ทางด้านหน้าของเจดีย์ ต่อด้วยเดินชมโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว ซึ่งติดต่อขอเข้าชมได้ที่เจ้าอาวาส หากใครก็ตามเดินทางมายังพัทลุงแล้ว อยากจะสักการะบูชาพระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว พร้อมทั้งชื่นชมความงามของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง ก็แวะเวียนมายังวัดเขียนบางแก้วแห่งนี้ได้

ข้อมูลการเดินทาง            
รถยนต์ : ใช้เส้นทางหลวงสาย 4081 ระยะทาง 7 กิโลเมตรจากอำเภอเขาชัยสน อยู่บริเวณบ้านบางแก้วบริเวณกิโลเมตรที่ 14 และเข้าไปอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ข้อมูลการติดต่อ 
วันเปิดทำการ : ทุกวัน            
เวลาเปิดทำการ : 08.00-16.30น.  
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง