วัดวัง

“ย้อนรอยประวัติศาสตร์สำคัญ
กับวัดวังที่มีงานศิลปกรรมระดับตำนาน”

    วัดวัง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นวัดที่มีความสำคัญกับชาวพัทลุงมาแต่ช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญอย่างพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในอดีต วัดวังแห่งนี้คาดว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และได้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่หลังจากเมืองพัทลุงถูกย้ายไปตั้งอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ วัดวังก็ชำรุดทรุดโทรมลง และได้มีการบูรณะฟื้นฟูขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2512
    ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ตรงที่เป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ตัวอุโบสถก่อด้วยอิฐถือปูน มีระเบียงคตล้อมรอบและมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานจำนวนมากถึง 108 องค์ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย บริเวณฝาผนังมีภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่บอกเล่าเรื่องพระพุทธประวัติและเทพชุมนุม โดยคาดว่าเป็นช่างฝีมือคณะเดียวกับช่างที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

    นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้ สิบสอง ธรรมาสน์จำหลักไม้ของรัชกาลที่ 6 และ โอ่งน้ำสมัยราชวงศ์ชิงที่เคยใช้สำหรับพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ในปัจจุบันวัดแห่งนี้ก็ยังเป็นวัดสำคัญของจังหวัดพัทลุงที่ ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา กล่าวได้ว่าหากใครเป็นสายบุญที่ไม่อยากพลาดงานศิลปกรรมระดับตำนานของคนเมืองลุง ก็อย่าลืมแวะมาที่วัดวังแห่งนี้

ข้อมูลการเดินทาง : 
รถยนต์ จากตัวเมืองพัทลุง ขับมาตามถนนอภัยบริรักษ์ (ทางหลวงหมายเลข 4047) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร วัดวังจะอยู่ทางขวาก่อนถึงวังเจ้าเมืองพัทลุง 
วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 07.00-17.00 น. 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม