วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า - วังใหม่)

“วังเจ้าเมืองพัทลุง ความงามที่ผสมผสานอย่างลงตัว
ชวนให้ระลึกความหลัง”

    ถ้าคุณอยากจะรู้จักกับพัทลุงในแง่มุมของประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น แนะนำให้ลองไปวังเจ้าเมืองพัทลุงสถานที่พำนักแsละว่าราชการของเจ้าเมืองในอดีต ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วย วังเก่า และ วังใหม่ โดยมีตระกูลเจ้าเมืองเก่าอย่างจันทโรจวงศ์ เป็นผู้สร้างขึ้น
วังเก่านั้นถูกสร้างขึ้นมาก่อน แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในปีไหน ผู้ก่อตั้งคือพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) เจ้าเมืองพัทลุงในขณะนั้น ต่อมากลายเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทรุ่นหลังของตระกูล ก่อนที่คุณประไพ มุตตามระ จะมอบให้กับกรมศิลปากรในที่สุด สถาปัตยกรรมของวังเก่าเป็นเรือนไทยภาคใต้ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมของภาคกลาง และมีเรือนใหญ่ทรงไทยแฝดอยู่ตรงกลาง ส่วนวังใหม่สร้างขึ้นภายหลังในปี พ.ศ. 2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวังเก่าทางทิศที่ติดกับ คลองลำปำ จึงมีอีกชื่อเรียกว่า วังใหม่ชายคลอง หรือ วังชายคลอง มีลักษณะเป็นเรือนไทยโบราณที่มี 5 หลัง ประกอบไปด้วยเรือนนอนและเรือนครัว บรรยากาศบริเวณริมน้ำทำให้วังสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีศาลาไทยริมน้ำ และมีเรือพัทลุงเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ให้ชื่นชมความงามอีกด้วย
ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมความงามภายในวังได้ ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ ซึ่งถ้าใครอยากมาชื่นชมความงามผสมผสานแบบดั้งเดิมที่ชวนให้ระลึกถึงความหลัง พร้อมกับเรียนรู้ความเป็นอยู่ของเจ้าเมืองในสมัยก่อน ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้

ค่าใช้จ่าย : ค่าเข้าชม คนไทย 5 บาท คนต่างชาติ 30 บาท
ข้อมูลการเดินทาง : รถยนต์ : จากอำเภอเมืองพัทลุง อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4047
รถประจำทาง : บริการรับ-ส่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที
ข้อมูลการติดต่อ : โทร 074-613-007 ต่อ 104
วันเปิดทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา : 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ถนนอภัยอภิรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม