ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

1.ที่พักศรีปากประ
2.กระเป๋ากระจูด
3.กระเป๋ากระจูดขนาดเล็ก
4.ข้าวสังข์หยด 
5.แป้งสาคูต้น 
***รวมของรางวัลทั้งสิ้น 27 รางวัล***
ประกาศผลวันที่ 15พฤศจิกายน นี้ ทาง Facebook WEGO Phattalung