พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระพุทธรูปสี่มุมเมือง)

“สักการะพระพุทธรูปสี่มุมเมืองแห่งเดียวในภาคใต้
สิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองพัทลุง”

    เมื่อแวะเวียนมาพัทลุงแล้วคงพลาดไม่ได้ที่จะกราบไหว้พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอย่าง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระพุทธรูปสี่มุมเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อสำริดปางสมาธิประจำภาคใต้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯพระราชทานไว้ เมื่อปีพ.ศ. 2511 สำหรับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักษ์รักษาบ้านเมืองทั้งสิ้นจำนวน 4 องค์ประจำ 4 ทิศ พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาจตุรมุขบริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดพัทลุงและศาลจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง ซึ่งตามความเชื่อของชาวพัทลุงเชื่อว่าหากใครได้มาสักการะบูชาจะขอพรสิ่งใดก็สัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ข้อมูลการเดินทาง : รถยนต์ บริเวณด้านหน้าระหว่างศาลากลางจังหวัดพัทลุงและศาลาจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วันเปิดทำการ : ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ : 08.30 – 17.00 น.
ที่ตั้ง : ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม