ผลิตภัณฑ์จากกระจูด

“สินค้ากระจูดมีคุณค่า ภูมิปัญญาแห่งทะเลน้อย”

    ผลิตภัณฑ์ที่จักสานจากกระจูดของพัทลุง จะมีความนุ่มเหนียวและมีความ ละเอียดประณีต มีรูปแบบที่หลากหลายให้น่าใช้งาน ทั้งสวยงามและคงทน วัสดุท้องถิ่นอย่าง “ กระจูด ” สามารถหาได้ในธรรมชาติย้อมสีได้ตามต้องการ
    ประวัติความเป็นมาของกระจูดทะเลน้อยเล่ากันว่าเมื่อ นานมาแล้วบริเวณทะเลน้อย มีสภาพเป็นป่าดงดิบ ป่าพรุที่มีน้ำท่วมขังตลอดปี ทำให้อุดมไปด้วยไปด้วยพืชพันธุ์ สัตว์ต่างๆ และปลาน้ำจืดหลากสายพันธุ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงและทำนาเป็นหลัก ในยามว่างก็มีการจักสานเสื่อที่ทำด้วยกกไว้สำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งทักษะนี้สืบทอดมานับ 100 ปีแล้ว แต่ภูมิปัญญาในการจักสานเครื่องใช้ด้วยกระจูดเท่าที่สามารถบันทึกเป็นหลักฐาน ได้เริ่ม จาก 3 พี่น้อง สกุล รักษ์จุล ที่อพยพจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตั้งรกรากในพื้นที่ตำบลทะเลน้อย
    พร้อมทั้งนำภูมิปัญญาในการจักสานข้าวของเครื่องใช้ในครัวเอนมาเผยแพร่ด้วยกระจูด เนื่องจากของใช้ที่ทำด้วยกระจูดมีความนุ่มและสวยงามกว่าของที่ทำจากกก ชาวบ้านในตำบลจึงหันมาจักสานกระจูด และยึดการจักสานกระจูดเป็นอาชีพหลักตั้งแต่นั้นมา สินค้ากระจูดจึงเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดการซื้อหาติดไม่ติดมือกลับบ้านไปเป็นของฝาก

 

ข้อมูลการเดินทาง : เดินทางโดยรถยนต์จากตัวจังหวัดพัทลุง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41 และ4187 ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการ อำเภอควนขนุน ประมาณ 15 กิโลเมตร
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากกระจูด : 119 หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
ติดต่อ : นางอุบล รักษ์จุล
โทร : 07­4-693-002
กลุ่มบ้านต้นกระจูด : 139 ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 086-961-7906
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ 
221 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 087-030-9566
กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก
316 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  085-077-0034
แม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด
หมู่ที่ 9 ตะกร้าฝาปิดสองชั้น 232 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 089-463-3008
กลุ่มผลิตภัณฑ์สานกระจูด
119 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 3
หัตถกรรมกระจูดกลุ่ม “บายใจ” By-jai กระเป๋ากระจูด “ใจเย็น”
6 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 074-685167
กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด 
สถานที่ผลิต 94 หมู่ที่ 2 บ้านทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ประธานกลุ่ม นางยินดี อรุณรัตน์ 084-582-7912


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม