ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

“กะลามะพร้าว สะท้อนเรื่องราวของชาวพัทลุง”

    กะลามะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิถีชีวิตชาวพัทลุง เราใช้กะลามะพร้าวเป็นในการตักหรือตวงวัตถุดิบต่างๆ รวมไปถึงใช้เป็นพาชนะสำหรับใส่อาหารเพื่อรับประทานที่ใช้กันโดยทั่วไปไม่ได้มีคุณค่าพิเศษใดๆ
    แต่ในปัจจุบันที่มีผู้ตระหนักถึงคุณค่าของกะลา และนำมาออกแบบพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเช่น ของใช้ในครัวเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ เครื่องแต่งกายสตรี กระเป๋าถือ เข็มขัด เครื่องประดับ โดยสินค้าขึ้นชื่อ ที่เป็นที่นิยมคือ โคมไฟสามขา และตะเกียงเจ้าพายุ  ที่นอกจากจะมีขายที่พัทลุงแล้วยังส่งออกสู่ตลาดในประเทศ และนอกประเทศมากมาย

    ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวมีจุดเด่นอยู่ที่การสะท้อนถึงทักษะภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมที่ดีงามของการเรียนรู้ เป็นงานฝีมือที่สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนและจังหวัดพัทลุงปีละหลายล้านบาท และยังส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเจริญเติบโดตามไปด้วย หากนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่พัทลุง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวจึงเป็นอีกรายการห้ามพลาดที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากกัน

ข้อมูลติดต่อ
  
ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าว
หมู่ 1 ต.ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
ติดต่อนายปลื้ม ชูคง โทร. 074-614-512, 014-655-751


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม