ชุมชนโบราณทะเลน้อย

“บ้านหัวลาน
เที่ยวให้ถึงทะเลน้อย”

    ชุมชนบ้านทะเลน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  ผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคน จากผืนป่าไม้ถูกนํ้าทะเลหนุนกัดเซาะจนกลายเป็นพื้นที่ชุ่มนํ้าที่บานสะพรั่งไปด้วยดอกบัวสายสีชมพู ล่องเรือชมนกหลากสายพันธ์ุ
    มีท่าเรือเล็ก ๆ ที่อยู่ด้านในสุด เรียกกันว่า บ้านหัวลานซึ่งก็คือทางเข้าชุมชนที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนโบราณทะเลน้อย คนในชุมชนที่นี่ได้รวมตัวกันเปิดหมู่บ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประมง ทำปลาน้ำจืดตากแห้ง ทำปลาดุกร้า การทำผลิตภัณฑ์จักสารจากกระจูดเป็นต้น เป็นการสร้างรายได้และเพิ่มสีสันให้ชุมชน

บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณนี้สร้างเป็นเรือนยกสูง ระหว่างบ้านก็มีสะพานไม้หรือสะพานกลางบ้านเชื่อมพาดผ่านสำหรับการสัญจร นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนบ้านทะเลน้อย ผู้มาเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะแวะมาแหล่งวิถีชุมชนโบราณทะเลน้อยแห่งนี้ หากได้แวะมาจังหวัดพัทลุง รับรองว่าได้ทั้งสัมผัสวิถีชาวพัทลุงแท้ ๆ แถมยังได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน

ที่ตั้ง : ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน เทศบาลเมืองพัทลุง 93150
เบอร์โทรติดต่อ : ศูนย์ชุมชน 074-685-240


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม