กีฬาชนวัว

“กีฬาพื้นบ้าน ตำนานวัวชน ของคนพัทลุง”

    การชนวัว หรือ ชนโค ถือเป็นกีฬาพื้นบ้านทางภาคใต้ แรกเริ่มเป็นที่นิยมมาจากการเลี้ยงวัวเพื่อบริโภคของชาวมุสลิม จนมาถึงปัจจุบันมีการนิยมเลี้ยงเพื่อการแข่งขันจนเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงวัวกับวัวชนขึ้น และกีฬาชนวัวเป็นที่นิยมอย่างมากในพัทลุง โดยวัวที่จะเข้าแข่งนั้นจะต้องเป็นวัวที่บึกบึนกำยำ ทั้งหัว เขา ขา ตัว จะต้องเป็นไปตามตำราพร้อมปะทะ ซึ่งวัวจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพื่อให้แข็งแรงและมีการเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามหลายขั้นตอน เช่น การฝึกซ้อม พาวัวเดินกว่าหลายกิโลเมตรตอนเช้า หรือการย้ายเข้ามาอยู่ใกล้สถานที่แข่งเพื่อปรับตัว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนบริเวณสนามแข่งจากการซื้อขายหญ้าสด และการเช่าที่พักวัวในบริเวณนั้นด้วย 
    การแข่งขันจะเริ่มจากการปล่อยวัวของทั้งสองฝ่ายลงสนาม ให้เข้าปะทะกันโดยใช้เขาเป็นอาวุธในการต่อสู้ ตัวไหนที่สู้ไม่ถอยจึงจะถือเป็นฝ่ายชนะ โดยในการชนส่วนมากจะมีการพนันขันต่อเข้ามาเพื่อเพิ่มความสนุกให้มากขึ้น ส่วนพื้นที่ที่จะใช้เป็นลานชนวัวจะต้องเป็นลานดินกว้าง แล้วสร้างรั้วล้อมเป็นคอก หรือทำคันดินล้อม เพื่อระบุขอบเขตและกันอันตรายจากผู้คน ตัวอย่างเช่น สนามกีฬาชนโคบ้านท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สามารถไปรับชมกีฬาพื้นบ้านยอดนิยมนี้ได้ด้วย

ข้อมูลสนามชนวัว
สนามชนโค บ้านยีใน : อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
สนามกีฬาชนโค บ้านปากพล : https://www.facebook.com/banparkpon
สนามกีฬาชนโค บ้านท่ามิหรำ : http://www.thamiram.go.th/travel/detail/38/data.html
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นสนามกีฬาชนโคหรือสนามวัวชนแห่งแรกของจังหวัดพัทลุง
ข้อมูลติดต่อ : 199 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074-671544 โทรสาร 074-671543 Email : [email protected]


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม